همایش ها، سمینار ها و کارگاه های تخصصی و آموزشی در زمینه فناوری های نو ظهور (بلاکچین، مرزارزها و تازه های تکنولوژی) و کارگاه های فشرده آموزشی و کاربردی برای تمام گروه های سنتی.

کارگاهی فشرده و تخصصی “راه های بهبود شیوه درآمد از کسب و کار های سنتی”

تشریح فرآیند تجارت الکترونیک و گستره موج اولیه رشد تجارت های تازه و استارت آپ های آینده دار.

فهرست